Lars Jul­le Olofs­son

Mek­ex­pert

Klassiker - - Våra Klassiker -

MERCEDES UNI­MOG 406 1967

På ytan: Rik­ta ska­dor och ny lack. På dju­pet: Mer ut­rust­ning och fram­förallt en vinsch.

OCK­SÅ I STALLET

Peu­geot 403 1958 Kopp­lings­byte är nu ett krav. Chev­ro­let 210 Sport Se­dan 1957 Fort­fa­ran­de träd­gårds­pryd­nad. Ford Mustang Mach1 1969 Nä­ra nu, vil­ket år som helst.

LÄNG­RE IN I VERK­STAN

Wil­lys Jeep CJ-3 -51, Pontiac Firebird -01, In­di­an Bra­ve 250cc -54, Ford­son Ma­jor -50, Dod­ge ”EPA” -28.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.