Jag vet ju

Klassiker - - Fixa Själv -

att det är nåt tjall med mo­torn men ef­tersom det är över 15 år se­dan så har Brith svårt att ex­akt sä­ga hur det var. Så först vill jag stäl­la en di­a­gnos vil­ket in­ne­bär att jag vill för­sö­ka star­ta mo­torn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.