Med hjälp av

Klassiker - - Fixa Själv -

ett friskt bat­te­ri, ben­sin och ol­ja/vat­ten får jag igång mo­torn ut­an stör­re problem. Den är hjälp­löst två­cy­lind­rig och jag kon­sta­te­rar stor kom­pres­sions­för­lust i cy­lin­der ett och två. Efter att ha lyft på topploc­ket kan jag se att top­pack­ning­en blåst mel­lan cy­lind­rar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.