Bak­till på mo­torn

Klassiker - - Fixa Själv -

in­nan­för sväng­hju­let finns det en luc­ka in i själ­va bloc­ket. Med stor för­vå­ning hit­tar jag mas­sor med sand ba­kom den­na luc­ka in­ne i mo­tor­bloc­kets kyl­sy­stem. An­ting­en är det kvar­lig­gan­de gjut­sand från till­verk­ning­en el­ler så har nå­gon fyllt på med väl­digt smut­sigt vat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.