Med en viss

Klassiker - - Fixa Själv -

vån­da kan jag så bör­ja sät­ta ihop väx­ellå­dan. Jag har i det här ske­det ing­en som helst aning hur slut­re­sul­ta­tet kom­mer bli ef­tersom jag in­te har annat är en vi­su­ell koll på sli­ta­get på drev, syn­k­ring­ar och al­la and­ra de­lar. Att ba­ra by­ta la­ger är än­nu en chans­ning ef­tersom jag in­te vet hur länge lå­dan körts ut­an ol­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.