De fles­ta la­ger

Klassiker - - Fixa Själv -

har spe­ci­al­di­men­sio­ner och dess­utom lås­rings­spår på yt­ter­ba­nan. En­dast ett la­ger får jag tag på från min lo­ka­la la­ger­le­ve­ran­tör. Al­la and­ra mås­te spe­ci­al­be­stäl­las från Ita­li­en. Det blir en lång vän­tan in­nan jag har al­la la­ger hem­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.