Med väx­ellå­dan

Klassiker - - Fixa Själv -

ihop­satt up­pe på min verk­stads­bänk kan jag prov­väx­la och snur­ra på in­gå­en­de ax­el. Det sä­ger egent­li­gen ingen­ting men allt ver­kar fun­ge­ra och det finns inga över­bliv­na skru­var, bric­kor el­ler de­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.