Byte av pack­box­en

Klassiker - - Fixa Själv -

är ing­en kärn­fy­sik. Mut­tersnur­ran los­sar en­kelt mut­tern som håller med­bring­a­ren. Se­dan den ploc­kats loss är det ba­ra att bän­da bort den gam­la pack­box­en med en kraf­tig mej­sel. Tor­kar rent och in­nan jag för­sik­tigt knac­kar dit den nya pack­box­en stry­ker jag på li­te tät­nings­me­del runt yt­ter­kan­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.