Vi vill skri­va om ditt pro­jekt!

Klassiker - - Fixa Själv -

Klas­si­ker vill ha tips om re­no­ve­ring­ar! Sto­ra el­ler små. Två el­ler fle­ra hjul. Ditt eget pro­jekt el­ler din fas­ters. Finns det ba­ra bil­der från själ­va ge­nom­fö­ran­det är vi in­tres­se­ra­de, kort el­ler di­gi­ta­la bil­der spe­lar ing­en roll. Mejla oss di­rekt på red@klas­si­ker.nu. Pub­li­ce­ra­de bi­drag be­lö­nas med en testvin­nan­de po­ler­ma­skin – per­fekt för att få till den sista le­ve­rans­glan­sen!

Be­lö­ning: Po­ler­ma­skin­från Verk­tygs­bo­den!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.