Al­pi­nism

Klassiker - - Fixa Själv -

Re­nault Al­pi­ne A310 skul­le va­ra en fransk Porsche 911. Dess­utom stör­re, star­ka­re och mer so­fisti­ke­rad än fö­re­gång­a­ren A110. Vi kör en A310 V6 och upp­täc­ker att Prv-sex­an i rätt bil kan va­ra rik­tigt kul!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.