Från ord till hand­ling

Klassiker - - Fixa Själv -

Den ny­bil­da­de ak­tions­grup­pen "Kom an då 343" tar sig an Klas­si­kers se­nas­te pro­jekt­bil – den Vol­vo 343 vi köpt för två kro­nor. Det var 14 år se­dan förra be­sikt­ning­en, nu har vi 36 tim­mar på oss att få den klar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.