Vär­mestu­gan

Klassiker - - Fluff -

Ytt­ter­li­ga­re fak­tapå­fyll­ning i ka­te­go­rin Land-ro­ver. Den här gång­en hand­lar det om Wiklunds – den svens­ka ge­ne­ra­la­gen­ten för Sve­a­land och Norr­land, som fick tillå­tel­se att säl­ja Land-ro­ver med en spe­ci­ell vä­der­hytt från Grip­ka­ros­ser. Fle­ra va­ri­an­ter gjor­des och pick­up-hyt­ten med plats för tre var van­li­gast. Hyt­ten var in­te ba­ra bre­da­re, den var läng­re ock­så. Det gjor­de att fla­ket fick ma­sa sig bak­åt med kraf­tigt över­häng till följd. Grip bygg­de fle­ra ka­rossva­ri­an­ter till Land-ro­ver, bland annat en sta­tions­vagn. Läs mer i Klas­si­ker 5/2014.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.