Eng­elskt hjul

Klassiker - - Fluff -

Till­ver­kad i kraf­tigt stål, 8 mm tjockt. Svik­tar in­te då du job­bar med hju­len. Stabilt ben­sta­tiv gör ar­be­tet lät­ta­re. Hål för fast­sätt­ning i gol­vet. Inklu­si­ve 7 st. yt­här­da­de stan­dard­hjul. Ar­bets­bredd: 711 mm.di­men­sio­ner: 880x940x1540 mm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.