Bil­bat­te­ri 12V, 60 Ah

Klassiker - - Fluff -

Pratts bil­bat­te­ri­er är det som för­gyl­ler ditt ny­re­no­ve­ra­de mo­tor­rum. Var­för ska man för­stö­ra mo­tor­rum­met ge­nom att mon­te­ra ett mo­dernt bat­te­ri med fel ut­se­en­de? Bat­te­ri­er­na le­ve­re­ras di­rekt hem till dig frakt­fritt från vår le­ve­ran­tör. Le­ve­rans­ti­den är ca en vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.