BMW Group Clas­sic

Bi­lar och mo­tor­cyklar från då­ti­den är fram­tids­bran­schen för BMW Group Clas­sic. Re­serv­de­lar, ar­kiv, re­no­ve­ring­ar, motorsport och träf­far ut­gör den bre­da pa­let­ten för verk­sam­he­ten.

KlassikerGuiden - - Innehåll Forts. - TEXT FRED­RIK NYBLAD FO­TO SI­MON HAMELIUS, FRED­RIK NYBLAD

Bi­lar och mo­tor­cyklar från då­ti­den är fram­tids­bran­schen för BMW Group Clas­sic. Re­serv­de­lar, ar­kiv, re­no­ve­ring­ar, motorsport och träf­far ut­gör den bre­da pa­let­ten för verk­sam­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.