Så gick det till

KlassikerGuiden - - Renoveringen -

Och här är re­sul­ta­tet av allt hårt jobb! Nej, det är det in­te alls. Så här såg Peters Ama­zon ut fö­re re­no­ve­ring­en. En myc­ket pryd­lig bil …

… men skra­par man – bok­stav­ligt ta­lat – på ytan så kom­mer för­stås en del rost fram. En del av gol­vet, skärm­bal­kar­na, sand­plå­tar­na och re­serv­hjuls­bal­jan hör till det som fick by­tas.

Mo­torn såg ut att va­ra i gott skick, men än­då fick den nya la­ger, kolv­ring­ar och en fa­briksny topp.

Peters pap­pa Bengt hjälp­te till med att stop­pa om bak­sä­tet med nytt skum­gum­mi. Se­dan fick bak­sä­tet och sto­lar­na ny­till­ver­kad kläd­sel från VP Au­to­parts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.