AMA­ZON NY­TILL­VER­KAS!

KlassikerGuiden - - Renoveringen -

Spe­ci­a­lis­ter som CVI Au­to­mo­ti­ve, Mo­to­rol­di­es och VP Au­to­parts lig­ger bakom att många de­lar till Ama­zon ny­till­ver­kas idag. Fri kon­kur­rens rå­der så ibland kan det hän­da att fle­ra fö­re­tag tar fram sam­ma del sam­ti­digt som and­ra de­lar fort­fa­ran­de sak­nas. Här är någ­ra ex­em­pel på de­lar som ny­till­ver­kas till Vol­vo Ama­zon 1957–1970.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.