’Det kun­de ha va­rit slu­tet’

Rol­ling Sto­nes Ron­nie Wood akut ope­re­rad för tu­mör i lung­an.

Klick! - - KLICKTUELLT - Ag­ne­ta El­me­gård

Gi­tar­ris­ten Ron­nie Wood, 70, drar snart ut på ny världs­tur­né med Rol­ling Sto­nes med stopp i Stock­holm den 12 ok­to­ber. Det var i sam­band med en häl­so­kon­troll in­för tur­nén som lä­ka­ren hit­ta­de en tu­mör i hans lunga och ar­tis­ten snab­bo­pe­re­ra­des.

– Det var en vec­ka när allt ba­lan­se­ra­de mel­lan liv och död, det kun­de ha va­rit slu­tet och dags för mig att ta far­väl, sä­ger han till Daily Mail.

Wood är känd för att va­ra en av ban­dets värs­ta fest­pris­sar, men efter att gi­tar­ris­tens två tvil­ling­ar Gra­cie och Alice, 1, föd­des slu­ta­de han rö­ka. Spri­ten och dro­ger­na ha­de han re­dan slu­tat med, myc­ket tack va­re hjälp från hust­run Sal­ly Hump­h­reys.

– Se­dan jag slu­ta­de har jag all­tid haft en tan­ke i bak­hu­vu­det, hur kan jag ha ked­jerökt och levt rö­va­re i över fem­tio år ut­an att någon­ting skul­le ha gått snett där in­ne? Jag ha­de en för­ban­nad tur, sam­ti­digt har jag all­tid haft en skydds­äng­el som va­kar över mig, jag bor­de inte ens va­ra här i dag, sä­ger han till tid­ning­en.

Foto: IBL

Rol­ling Sto­nes ger sig ut på tur­né. När Ron­nie Wood var 68 år blev han tvil­ling­pap­pa och slu­ta­de rö­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.