Stand-up är mitt skräck­jobb

Klick! - - Redaktionen - AN­NA FLYTSTRÖM Re­dak­tör an­na.flyt­strom@af­ton­bla­det.se

Att va­ra stand-up-ko­mi­ker har länge le­gat högt upp på lis­tan över mi­na skräc­kyr­ken, strax un­der slak­ta­re (är ve­gan) och te­le­fon­för­säl­ja­re (tyc­ker in­te om att få nob­ben). För när skämt in­te är ro­li­ga så gör det ont i alla in­blan­da­de. Så det var med viss räds­la som jag för många år se­dan skul­le gå och se ett ex till mig göra ett av si­na all­ra förs­ta stand-upfram­trä­dan­den på en klubb i Gö­te­borg. Han mjuk­star­ta­de med li­te Je­sus­skämt och av­slu­ta­de med pe­do­fi­li — med and­ra ord så gick det rik­tigt bra. Men bäst gick det för hu­vud­ak­ten — Zi­nat Pir­za­deh. Vem hon är och vad hon bru­kar skäm­ta om kan ni lä­sa om på si­dan 50. Här ha­de jag tänkt av­slu­ta med ett skämt. Men jag be­spa­rar er den smär­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.