’Vil­le ta med häs­ten hem’

”Djur­plå­ge­ri”— Gu­nil­la Pers­son vill för­bju­da häst­dros­kor i Cen­tral Park.

Klick! - - Klicktuellt - Lou­i­se Flinck

Att Gu­nil­la Pers­son, 58, värnar för kat­ter vet vi se­dan ti­di­ga­re, men hen­nes djur­kär­lek sträc­ker sig läng­re än så. Nu vill hon skyd­da häs­tar­na i New York. På en Instagram­bild klap­par hon en häst i Cen­tral Park och frå­gar si­na föl­ja­re vad de tyc­ker om häst­dros­kor­na som kör runt i par­ken. Hen­nes egen upp­fatt­ning är klar som korvspad. – Jag av­skyr det. Jag ha­de ve­lat ta med mig häs­ten hem och ta hand om den och göra den glad igen. Man ser ju på dem att de är leds­na, sä­ger hon till ­Nö­jes­bla­det och fortsätter:

– Det var hjärt­skä­ran­de. ­Häs­ten kän­de att jag tyck­te om ho­nom och då vil­le man ju in­te läm­na ho­nom där.

Gu­nil­la är oro­lig över häs­tar­nas väl­må­en­de och hur myc­ket de får job­ba när de ska dra runt tu­ris­ter.

– De får job­ba så hårt. Spe­ci­ellt un­der som­mar­må­na­der­na när det är väl­digt hett på Man­hat­tan och de får stå länge el­ler ar­be­ta för myc­ket. Det är djur­plå­ge­ri, sä­ger Gu­nil­la som tyc­ker att häst och vagn i Cen­tral Park bor­de för­bju­das.

Foto: THINKSTOCK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.