Igen!

Klick! - - Breaking News - Ag­ne­ta El­me­gård

lopp har han dej­tat mo­dell ef­ter mo­dell men ald­rig klic­kat med dem på en in­tel­lek­tu­ell ni­vå som han gjor­de med Kate, sä­ger en per­son med in­sikt i Hol­ly­wood­kol­le­gor­nas liv.

Tid­ning­en upp­ger även att det kna­kat i fo­gar­na den se­nas­te ti­den mel­lan Kate och ma­ken Ned ­Rock­n­roll, 39, som hon va­rit gift med i fem år. Men en­ligt saj­ten Gos­sip Cop så är kär­le­ken mel­lan Leo och Kate fort­fa­ran­de ba­ra på det vän­skap­li­ga pla­net.

Leo ver­kar hel­nöjd med mi­ni­se­mestern i lyx­vil­lan. Bild­text svart el­ler vit Ka­te­me­doch­skug­gaLeo ha­rel­ler på va­rit­to­nad­vän­ner(80%)iö­ver­plat­ta. 20 år. Leo och Kate som Jack och Ro­se i ”Ti­ta­nic”. Kate och ma­ken Ned. ”Un­der årens lopp har Leo dej­tat mo­dell...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.