Victo­ria ho­tar stäm­ma piz­ze­ria

Klick! - - Klicktuellt - Lou­i­se Flinck

Victo­ria Beck­ham, 43, över­vä­ger att stäm­ma en piz­ze­ria i Ty­ne­si­de. De har som slo­gan att de­ras piz­za­bott­nar är tun­na­re än den for­na Spice girls­med­lem­men. På bak­si­dan av de­ras le­ve­rans­bi­lar kan man se en ka­ri­ka­tyr av en ano­rek­tiskt smal Beck­ham. Tex­ten sä­ger hon in­te är tunn — jäm­fört med de­ras piz­zor.

Beck­hams ta­les­per­son sä­ger till The Te­le­graph att det är ”högst opas­san­de att tri­vi­a­li­se­ra en så­dan sjuk­dom, plus att det är krän­kan­de och tank­löst att han­te­ra en per­sons ryk­te på det sät­tet, där­för sö­ker vi lag­li­ga råd”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.