Hal­le Ber­ry lev­de som hem­lös

Klick! - - Klicktuellt - Lou­i­se Flinck

Nu­me­ra har hon mil­jo­ner på ban­ken och en Oscarsta­ty­ett i bok­hyl­lan, men innan hon slog ige­nom ha­de Hal­le Ber­ry, 50, någ­ra tuf­fa år. In­koms­ten var så kna­per att hon in­te ha­de råd med bo­en­de ut­an tving­a­des ett tag bo på ett här­bär­ge för hem­lö­sa i New York.

– Det var tufft. Jag ring­de min mam­ma och bad hen­ne skic­ka peng­ar, men hon sa nej. Det re­sul­te­ra­de i att vi in­te pra­ta­de med varand­ra på ett år, men det är för­mod­li­gen det bäs­ta hon nå­gon­sin gjort för mig, be­rät­tar Hal­le Ber­ry i ” The Jess Cag­le in­ter­vi­ew”.

Mam­mans råd var ”om du vill kom­ma där­i­från så job­bar du för det”. Nå­got Hal­le tog fas­ta på och käm­pa­de hårt för att nå dit hon är i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.