Tom Cru­i­se ska­dad un­der film­in­spel­ning

Klick! - - Klicktuellt - Lou­i­se Flinck

Tom Cru­i­se, 55, är känd för att vil­ja göra si­na eg­na stunts. Men ibland går det fel. När skå­di­sen skul­le hop­pa från en bygg­nads­ställ­ning till ett tak un­der in­spel­ning­en av ”Mis­sion im­possib­le 6”, så mis­sa­de han och smäll­de rakt in i väg­gen. Men skam den som ger sig! Cru­i­se pro­va­de på nytt, och miss­lyc­ka­des en and­ra gång upp­ger TMZ. Hur det är ställt med stjär­nan är än­nu oklart.

Fo­to: IBL, AP

Tom Cru­i­se kra­scha­de rakt in i en vägg un­der in­spel­ning­en av ”Mis­sion im­possib­le 6”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.