ROBIN ”MOS” AN­DERS­SON OPERERAD

Klick! - - Klicktuellt - Lou­i­se Flinck

Robin ”Mos” An­ders­son, 25, från ”Pa­ra­di­se ho­tel” fick ex­tremt ont i ma­gen och åk­te in till sjuk­hu­set för att få hjälp. Väl där sa lä­kar­na att det ba­ra var mag­ka­tarr och skic­ka­de hem tv-pro­fi­len med en pil­ler­kur. Men Robin var en­vis.

— Jag tog am­bu­lans till sjuk­hu­set da­gen ef­ter, och då tog de rönt­gen. Jag har åkt på ett blö­dan­de mag­sår som har öpp­nat sig. Jag har ope­re­rats och ska so­va här i sju nät­ter för be­hand­ling, be­rät­tar Robin för Hänt.

Fo­to: AMANDA LINDGREN

Med våld­sam­ma smär­tor i ma­gen tving­a­des Ro­bin ”Mos” Andersson upp­sö­ka sjuk­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.