’Det blev stopp för mig’

Klick! - - Klicktuellt - Ag­ne­ta El­me­gård

För­ra hös­ten avi­se­ra­des att Sve­ri­ges, ge­nom ti­der­na, störs­ta dans­band skul­le åter­upp­stå. Och i mars 2017 lan­se­ra­des Nya Vi­king­ar­na med dun­der och brak på kryss­nings­far­ty­get Bir­ka Cru­i­ses.

Den ti­di­ga­re El­vis-imi­ta­tö­ren, Ken­neth Wahlberg, 48, från Mal­mö gick in som ny sång­a­re ef­ter Chris­ter Sjögren, 67. Ju­bi­le­umsal­bu­met ”Kram­goa lå­tar 30” spe­la­des in och gick rakt in i topp på lis­tor­na. Ban­det var full­bo­ka­de ett år fram­åt i folk­par­ker och på fes­ti­va­ler.

Men se­dan hän­de nå­got. Ken­neth Wahlberg sjuk­skrev sig.

– Det blev stopp för mig. Det var hemskt. Jag har ald­rig känt så nå­gon gång i mitt liv, sä­ger han till Hänt.

Da­gen D var da­gen innan Pe­a­ce & Lo­ve-fes­ti­va­len i Bor­länge. Ken­neth stod på per­rong­en i Näs­sjö, när be­slu­tet kom.

– Nu fick det räc­ka för mig. Jag köp­te en ny bil­jett och åk­te hem, sä­ger han till Hänt.

När Klick kon­tak­tar Ken­neth av­bö­jer han fler kom­men­ta­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.