DUBBEL BABYLYCKA FÖR STJÄRNMÄKLAREN

Klick! - - Klicktuellt - Ag­ne­ta El­me­gård

Stjärnmäklaren Fred­rik Eklund, 40, och hans ma­ke De­rek Ka­plan, 42, blir änt­li­gen för­äld­rar. Ny­he­ten val­de Fred­rik att le­ve­re­ra i sä­songs­av­slut­ning­en av ”Mil­li­on dol­lar lis­ting New York” och på Instagram.

”Vi är väl­sig­na­de två gång­er om – vi är sex må­na­der gra­vi­da med tvil­ling­ar, en poj­ke och en flic­ka. Det var vik­tigt för oss att hål­la ny­he­ten för oss själ­va, men nu är vi re­do att fi­ra all kär­lek”, skri­ver Fred­rik på Instagram.

Gläd­je­be­ske­det kom­mer ef­ter att pa­rets sur­ro­gat­mam­ma ti­di­ga­re drab­bats av miss­fall.

– Det är det störs­ta som skul­le kun­na ha hänt oss nå­gon­sin. Det är bå­de en flic­ka och en poj­ke, och det är otro­ligt, be­rät­tar Fred­rik Eklund för Pe­op­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.