Nu kan Bi­an­ca allt om or­gasm: ”WOW!!!!!”

Klick! - - Klicktuellt - Lou­i­se Flinck

Bi­an­ca Ingros­so, 22, fortsätter de­la med sig av ro­li­ga de­tal­jer från sitt pri­vat­liv i blog­gen. Se­nas­te gi­ven är att hon va­rit på tan­tra­kurs och lärt sig allt om or­gasm.

”WOW!!!!! Jag vet så myc­ket mer om mig själv nu, min va­gi­na, skill­na­den mel­lan kvin­nor & män, har så myc­ket mer kun­skap om mens, att vi kan få 7 oli­ka or­gas­mer, att ALLA kvin­nor fak­tiskt KAN få or­gasm ge­nom pe­netra­tion med li­te träning och kun­skap och sååååå myc­ket mer. Ska för­sö­ka få till nå­got sätt att be­rät­ta om det­ta för jag är helt såld ha­ha!! Tant­ra är verk­li­gen så lä­ro­rikt och in­te alls vad jag ha­de för­vän­tat mig!! ”skri­ver hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.