Slut mel­lan Bon­deErik och Lin­nea

”Un­der den se­nas­te må­na­den kän­de vi att vi klic­ka­de mer som vän­ner.”

Klick! - - Klicktuellt - Lou­i­se Flinck

Det var myc­ket dra­ma och tå­rar på Erik Bäck­mans, 22, gård un­der in­spel­ning­en av ”Bon­de sö­ker fru”. En av de som grät mest för att hon var så kär var Lin­nea Åberg, 22. Till slut val­de­­Erik Lin­nea och lyc­kan var to­tal. De bå­da­flyt­ta­de ihop och strax ­fö­re jul för­ra året för­lo­va­de sig ­pa­ret. Men säg den lyc­ka som va­rar – nu har det unga pa­ret gjort slut.

”Li­vet kan ta overk­li­ga vänd­ning­ar. Jag och Lin­nea har be­stämt oss för att gå skil­da vägar ef­ter en tid fylld med kär­lek, gläd­je och vän­skap. Vi har på se­na­re ­ti­den känt att vi har fun­nit varand­ra som vän­ner i stäl­let för livspart­ner”, skri­ver Erik un­der en bild på sig och Lin­nea.

”Det är un­der den se­nas­te må­na­den som vi kän­de att vi klic­ka­de mer som vän­ner. Svårt att för­kla­ra, vi äls­kar varand­ra men det där lil­la ex­tra sak­nas för nu­et och det är det som gör det kom­pli­ce­rat”, skri­ver Lin­nea Åberg i ett sms till Nö­jes­bla­det och fortsätter:

”Det känns jät­tetrå­kigt att det har bli­vit så­här. Jag trod­de ju än­då att han var mitt livs kär­lek.”

Erik å sin tur skri­ver på Instagram:

”Jag kom­mer ald­rig att glöm­ma ti­den med Lin­nea då det är den störs­ta höjd­punk­ten i mitt liv. Tack för den här ti­den min en­da ­Lin­nea.”

Foto: TV4 Foto: TV4

Lin­nea Åberg. Erik skrev om upp­brot­tet på sin Instagram. Erik Bäck­man och Lin­nea Åberg flyt­ta­de ihop och strax fö­re jul för­lo­va­de de sig. Men nu har de be­stämt sig för att gå skil­da vägar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.