Kän­di­sar som har ­an­hö­ri­ga som drab­bats

Klick! - - Kropp & Själ! -

* Tho­mas Bod­ström, 55, skrev en bok tilläg­nad sin alz­hei­mer­drab­ba­de mam­ma ”Det man minns”.

— Jag för­sö­ker tän­ka på den fan­tas­tis­ka män­ni­ska hon var. Det är ett pri­vi­le­gi­um att ha bå­da för­äld­rar­na kvar men jag har ock­så va­rit väl­digt, väl­digt led­sen, för­kla­ra­de han i en in­ter­vju i Nö­jes­bla­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.