Jo­han­nes Brost ope­re­ras för can­cer

Klick! - - Klicktuellt - Ag­ne­ta El­me­gård

Jo­han­nes Brost, 70, hop­par av ko­me­di­fö­re­ställ­ning­en ”Han ska bli min” på grund av en can­ce­ro­pe­ra­tion. Det upp­ger re­gis­sö­ren Jan de La­val, 69, i ett press­med­de­lan­de. Ra­fael Ed­holm, 51, er­sät­ter Jo­han­nes som in­te kom­mer att kun­na job­ba på länge ef­ter ope­ra­tio­nen, upp­ges det. Vil- ken can­cer­form det rör sig om är oklart men den är en ”ope­ra­bel can­cer”.

— Vi är leds­na för Jo­han­nes skull och öns­kar ho­nom snar bätt­ring, men gla­da över att vi fått med Ra­fael i fö­re­ställ­ning­en, sä­ger re­gis­sö­ren Jan de La­val i press­med­de­lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.