BLONDINBELLA TAR HJÄLP AV EN KOCK

Klick! - - Klicktuellt - Ag­ne­ta El­me­gård

Nyskil­da Isa­bel­la Löwen­grip, 26, har svårt att få ti­den att räc­ka till. Men nu har hon kom­mit på lös­ning­en — en egen kock som för­ser familjen med väl­la­gad mat.

”Att ta hjälp så att vi kan gå till par­ken bu­sa ef­ter hämt­ning och i stäl­let kom­ma hem till en mid­dag ser­ve­rad (och öns­ka vil­ka rät­ter vi vill ha!) är det bäs­ta be­slut jag har ta­git”, skri­ver hon på sin blogg.

Fo­to: IBL

För­hål­lan­det med Eb­ba Trollsten tog slut i bör­jan av som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.