Pe­ter Mag­nus­son re­dan på Tin­der – el­ler?

Klick! - - Klicktuellt - Lou­i­se Flinck

Förr rag­ga­de man på kro­gen, nu­me­ra görs det enklast med ap­par som Tin­der. Ett svep och du kan träf­fa nå­gon. En som ny­li­gen ska ha skaf­fat ett Tin­der­kon­to är skå­di­sen och tv-pro­fi­len Pe­ter Mag­nus­son, 42.

— Han dök ba­ra plöts­ligt upp, sä­ger en käl­la till Hänt.

I bör­jan av som­ma­ren tog det slut mel­lan Pe­ter och sam­bon Eb­ba Trollsten, 32. Pe­ter har för Hänt av­böjt att kom­men­te­ra Tin­der­ryk­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.