Kate Hud­sons piz­za­ka­os!

Klick! - - Klicktuellt - Lou­i­se Flinck

Även Hol­ly­wood­kän­di­sar äter fryspiz­za. Men de är in­te all­tid så bra på att tilla­ga dem. Kate Hud­son, 38, la ny­li­gen upp en bild på sitt miss­lyc­ka­de mat­lag­nings­för­sök — med till­hö­ran­de in­struk­tio­ner. ”Tag först ut piz­zan ut kar­tong­en. Sätt ug­nen på 200 gra­der. Häll upp ett glas vin. Sätt in piz­zan i ug­nen. Ställ IN­TE kloc­kan. Drick ditt vin. Re­kom­men­de­rad ugns­tid är 12 till 14 mi­nu­ter. Jag sä­ger låt oss vän­ta runt en tim­me för den per­fek­ta mörk­bru­na fär­gen. El­ler vän­ta tills di­na hung­ri­ga barn kom­mer och frå­gar när piz­zan är klar. Drick mer vin.”

Fo­to: AP Fo­to: AP

Nu be­rät­tar Jen­ni­fer Law­rence om för­hål­lan­det med Dar­ren Aro­nof­sky. Dar­ren Aro­nof­sky.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.