Va­rit gif­ta i 50 år

Klick! - - Kungligt -

Fransk­bör­di­ga Hen­ri-Ma­ri­eJe­an André de La­bor­de de Mon­pe­zats namn änd­ra­des till Hen­rik när han den 10 ju­ni 1967 gif­te sig med prin­ses­san Mar­gret­he, som blev Dan­marks re­ge­ran­de drott­ning den 14 ja­nu­a­ri 1972. Pa­ret har sö­ner­na kron­prins Fre­de­rik, 49, och prins Jo­achim, 48. På ny­årsaf­ton 2015 med­de­la­de drott­ning­en att ma­ken valt att gå i pen­sion, han av­sa­de sig ti­teln som prins­ge­mål och kal­las nu för prins Hen­rik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.