Carl Philip på snygg­lis­ta

Pe­op­le: ”Det blir in­te mer per­fekt än den svens­ka kung­li­ga familjen.”

Klick! - - Kungligt -

Prins Carl Philip, 38, är en rik­tig dröm­prins an­ser ame­ri­kans­ka Pe­op­le som hyl­lar den svens­ke prin­sen som en av värl­dens 17 he­tas­te man­li­ga kung­lig­he­ter.

”Carl Philips snyg­ga ut­se­en­de slu­tar in­te ba­ra med ho­nom! Han och hans fru prin­ses­san Sofia är för­mod­li­gen den vack­ras­te kung­li­ga familjen”, slår tid­ning­en fast på sin sajt. ”Det blir in­te mer per­fekt än den svens­ka kung­li­ga familjen.” Med på snygg­lis­tan finns bland an­nat även de brit­tis­ka prins­brö­der­na Wil­li­am, 35, och Har­ry, 32, samt Ma­ri­us Borg Høi­by, 20, som sak­nar kung­lig ti­tel men lyc­kas kva­li­fi­ce­ra sig som älds­te son till den nors­ka kron­prin­ses­san Met­te-Ma­rit, 43.

Fo­to: IBL

Hans kung­li­ga het­het Carl Philip med sin snyg­ga fru Sofia.

Har­ry.

Ma­ri­us.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.