PRINS CHAR­LES gif­te om sig med äls­ka­rin­nan

Klick! - - Kungligt -

Di­a­na Spencer var nyss fyll­da 20 när hon 1981 gif­te sig med den tolv år äldre prins Char­les, nu 69. Äk­ten­ska­pet var do­ku­men­te­rat olyck­ligt och de ha­de va­rit se­pa­re­ra­de i åra­tal när skils­mäs­san gick ige­nom 1996. Det blev sto­ra skan­dal­ru­bri­ker när Char­les otro­hets­af­fär med ung­doms­kär­le­ken Ca­mil­la Par­ker Bow­les, nu 70, av­slö­ja­des 1992 och åt­ta år ef­ter Di­a­nas död gif­te han om sig med Ca­mil­la, som blev her­ti­gin­na av Cor­n­wall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.