Liv­vak­ten dog i mys­tisk mc-olyc­ka

Klick! - - Kungligt -

1985 fick den gif­te två­barns­pap­pan och po­lis­man­nen Bar­ry Manna­kee job­bet som prin­ses­san Di­a­nas per­son­li­ge liv­vakt och de kom snabbt varand­ra nä­ra.

En­ligt ryk­ten ska de ha bli­vit på­kom­na i en ”kom­pro­met­te­ran­de” si­tu­a­tion på kväl­len ef­ter bröl­lo­pet mel­lan Di­a­nas svå­ger prins Andrew och Sa­rah Fergu­son i ju­li 1986.

Liv­vak­ten fick spar­ken och 1987 dog han 39 år gam­mal i en mc- olyc­ka. Hans död har om­getts av en rad kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er och på pri­va­ta vi­de­o­band som spe­la­des in av Di­a­nas tal­pe­da­gog Pe­ter Set­te­len runt 1992 sä­ger prin­ses­san att hon var be­redd att läm­na ”allt” för den 14 år äldre Manna­ke­es skull.

— Allt kom fram och han blev ut­kas­tad och se­dan blev han dö­dad, sä­ger Di­a­na i vi­de­o­in­spel­ning­en har tid­ning­en The Mir­ror ti­di­ga­re åter­gett.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.