Bil­för­säl­ja­ren JA­MES GIL­BEY gif­te sig först 2014

Klick! - - Kungligt -

Sam­ti­digt som Di­a­nas äk­ten­skap be­fann sig i fritt fall 1992 blev hen­nes barn­domsvän, bil­för­säl­ja­ren Ja­mes Gil­bey, nu 60, vi­da om­skri­ven i det så kal­la­de ”Squid­gy­ga­te” när ett in­spe­lat te­le­fon­sam­tal från ny­årsaf­ton 1989 läck­te ut i brit­tisk press, han kal­la­de hen­ne ota­li­ga gång­er för ”älsk­ling” och ”Squid­gy” och hon sa sig va­ra oro­lig för att va­ra gra­vid och be­skrev sitt äk­ten­skap med prins Char­les som ”tor­tyr”. Gil­bey har ald­rig pra­tat of­fi­ci­ellt om sin nä­ra re­la­tion med Di­a­na. Ef­ter många år som sing­el gif­te han sig förs­ta gång­en 2014, med fem­barns­mam­man La­vi­nia Hads­ley-Chaplin.

— Han är väl­digt snäll och ex­tremt char­mig. Och det rå­kar va­ra så att han in­te har ett smek­namn på mig, har hust­run sagt en­ligt The Te­le­graph.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.