Rock­stjär­nan gick på be­grav­ning­en med flick­vän­nen

Klick! - - Kungligt -

Re­dan 1985 sjöng Bry­an Adams, 57, om “the queen of all my dreams” i sin låt ”Di­a­na”. Åra­tal se­na­re in­led­de pa­ret en hem­lig ro­mans har Di­a­nas ti­di­ga­re but­ler Paul Bu­rell be­rät­tat. Bry­an Adams då­va­ran­de flick­vän Ce­ci­lie Thom­sen, 42, mest känd som Bond-brud i ”To­mor­row ne­ver di­es” har sagt att ar­tis­ten be­drog hen­ne med prin­ses­san i mit­ten av 90-ta­let.

— Jag viss­te att han ha­de en af­fär med Di­a­na, har hon be­rät­tat en­ligt Daily Mail.

Dans­kan som var till­sam­mans med Bry­an Adams i tolv år me­nar att hon ha­de ”blan­da­de käns­lor” när hon följ­de med ho­nom på Di­a­nas be­grav­ning.

2011 blev Bry­an Adams pap­pa för förs­ta gång­en och han har i dag två dött­rar till­sam­mans med sin ti­di­ga­re as­si­stent Ali­cia Gri­mal­di, 36.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.