Mil­jar­där­so­nen DO­DI FAY­ED dog i den tra­gis­ka bi­lo­lyc­kan

Klick! - - Kungligt -

Ef­ter upp­brot­tet från Hasnat Khan fann Di­a­na tröst hos den från­skil­de film­pro­du­cen­ten Do­di Fay­ed och de fång­a­des på bild om­bord på en lyxy­acht på Frans­ka Ri­vi­e­ran. Den kor­ta och om­su­sa­de ro­man­sen fick ett ab­rupt och tra­giskt slut den 31 au­gusti 1997 när Mer­ce­de­sen de satt i kra­scha­de i en tun­nel i Pa­ris. Den 42-åri­ge mul­ti­mil­jar­där­so­nen dog ome­del­bart och den 36-åri­ga prin­ses­san för­kla­ra­des död på sjuk­hus någ­ra tim­mar se­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.