El­le (THRIL­LER)

Klick! - - Bio & Tv - Em­ma Gray Munt­he

Michè­le (en fan­tas­tisk Isa­bel­le Hup­pert) blir bru­talt at­tac­ke­rad i sitt hem av en maske­rad man. Han kom­mer un­dan, men det blir så små­ning­om tyd­ligt att det hand­lar om nå­gon som be­va­kar hen­ne från nä­ra håll. Vem? Man skräck­s­krat­tar ner­vöst, man är liv­rädd för hur det ska slu­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.