Miss Slo­a­ne (THRIL­LER)

Klick! - - Bio & Tv - Jens Pe­ter­son

Jessica Chas­tain är skräm­man­de bra som en skick­lig lob­by­ist i Washing­ton. Hon ska vär­vas för att hjäl­pa va­pen­in­du­strin stop­pa nya lag, men går över till mot­stån­dar­na. Spän­nan­de om en sko­nings­lös kar­riär­män­ni­ska, fle­ra fi­nur­li­ga vänd­ning­ar i in­tri­gen. Två unga kvinn­li­ga med­ar­be­ta­re står ock­så i cent­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.