Lo­ving (KÄR­LEK)

Klick! - - Bio & Tv - Jens Pe­ter­son

San­na histo­ri­en om ma­kar­na Lo­ving som 1958 döms till fäng­el­se i Vir­gi­nia. De­ras brott? Hon är svart och han är vit. De tving­as flyt­ta till Washing­ton DC, men hon läng­tar hem. De åter­vän­der, får nya ad­vo­ka­ter och de­ras äk­ten­skap blir en ju­ri­disk strids­frå­ga än­da till Högs­ta dom­sto­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.