Ox­en

Klick! - - Astro! -

Kär­lek: Hel­gen blir in­te din bäs­ta och mot­sva­rar in­te alls di­na för­vänt­ning­ar, men res­ten av vec­kan blir dä­re­mot lek­full och skönt som­marsex­ig. Peng­ar: Det är av­kopp­ling som är din per­son­li­ga lyx just nu. Ju la­ta­re du kan va­ra desto mer trivs du. Du vill slip­pa an­svar och be­slut.

Kate Midd­le­ton. El­len DeGe­ne­res. Rihanna. Ma­lin Åker­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.