Sten­boc­ken

Klick! - - Astro! -

Kär­lek: Om du har en part­ner som be­hö­ver dig så blir det an­norlun­da men an­nars äg­nar du den här vec­kan åt ty­pis­ka som­mar­nö­jen och ing­et an­nat. Peng­ar: Du tar god tid på dig, pla­ne­rar väl och kas­tar dig in­te in i nå­got som du in­te han­te­rar. Du ser fram emot snabb ut­veck­ling un­der hös­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.