Vat­tu­man­nen

Klick! - - Astro! -

Kär­lek: Du gör ditt bäs­ta för att väc­ka nå­gons in­tres­se. Det kan gå vägen un­der lör­da­gen men i stort sett går det ir­ri­te­ran­de trögt just nu. Peng­ar: Du vill åter­vän­da till en gam­mal fa­vo­rit. Det här är en per­fekt vec­ka för nostal­gi och för att hit­ta till­ba­ka till det som en gång var.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.