Jung­frun

Klick! - - Astro! -

Kär­lek: Även om and­ra re­la­tio­ner nog känns vik­ti­ga­re så blir det gott om ro­man­tik un­der vec­kan, sär­skilt tis­dag och ons­dag. Och det trivs du med. Peng­ar: Din in­tui­tion är på­lit­lig och le­der till att du gör smar­ta af­fä­rer i stort och smått. Ex­tra luk­ra­tiv vec­ka om du är egen­fö­re­ta­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.