Kräf­tan

Klick! - - Astro! -

Kär­lek: Här­lig kär­leks­vec­ka med fre­da­gen som höjd­punkt. Du kän­ner dig at­trak­tiv, sex­ig och skärpt. Och du har in­te fel. Många ro­man­tis­ka lä­gen. Peng­ar: Att shop­pa kan va­ra ro­ligt men om du är rädd om din bud­get bör du und­vi­ka stäl­len som får dig att kö­pa sa­ker som du in­te be­hö­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.