Le­jo­net

Klick! - - Astro! -

Kär­lek: Rik­tigt här­lig lör­dag. Se till att du kan ge kär­le­ken tid och upp­märk­sam­het då. Het­ta un­der lör­da­gen smit­tar av sig på he­la vec­kan. Peng­ar: Du är väl­digt jord­nä­ra och kän­ner med rät­ta att du vet vad du gör när du fat­tar di­na be­slut. Väl­digt of­ta hit­tar du smar­ta lös­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.